GP WISE VILLAGE DEVELOPMENT ACTION PLAN

 

Duga Block West Pendam GPU
Duga Block Sumin-Lingzey-GPU
Duga Block East-Pendam-GPU
Duga Block Central-Pendam-GPU
Gangtok Block Gnathang-GPU
Gangtok Block Naitam-Nandok-GPU
Gangtok Block Namli-GPU
Gangtok Block Samlik-Marchak-GPU
Gangtok Block Tathangchen-Syari-GPU
Gangtok Block Assam-Lingzey-GPU
 Khamdong Block Sirwani-Tshalamthang-GPU
 Khamdong block Singbel-GPU
 Khamdong Block Martam-Nazitam-GPU
 Khamdong Block Khamdong-GPU
 Pakyong Block Pakyong-GPU
 Pakyong Block Pacheykhani-GPU
 Pakyong Block Namcheybong-GPU
 Pakyong Block Changeysenti-GPU
 Pakyong Block Amba-GPU
 Pakyong Block Aho-Yangtam-GPU
Parkha Block Parakha-GPU
Parkha Block Latuk-Chuchenpheri-GPU
Parkha Block Riwa-Machong-GPU
Rakdong Tintek Block Tumin-GPU
Rakdong Tintek Block Simik-Lingzey-GPU
Rakdong Tintek Block Samdong-Kambal-GPU
Rakdong Tintek Block Rakdong-Tintek-GPU
Ranka Block Rey-Mindu-GPU
Ranka Block Rawtey-Rumtek-GPU
Ranka block Ranka-GPU
Ranka Block Luing-Perbing-GPU
Regu Block Rongli-Changaylaka-GPU
Regu Block Rolep-Lamateen-GPU
Regu Block Regu-GPU
Regu Block Premlakha-Subaneydara-GPU
Regu Block Lingtam-Phadamchen-GPU
Regu Block Dalapchand-GPU
Regu Block Chujachen-GPU
Regu Block Aritar-GPU
Rhenock Block  Rhenock-Tarpin-GPU
Rhenock Block  Taza-GPU
Rhenock Block Sudunglakha-GPU
Rhenock Block Linkey-Tareythang-GPU
Chungthang Block Ship-Gyer-GPU
Chungthang Block Lachung-Dzumsa-GPU
Chungthang Block Lachen-Dzumsa-GPU
Chungthang Block Chungthang-GPU.pdf